RASVANSIIRTO RINTOIHIN

Rintojen suurentaminen onnistuu paitsi implanteilla myös rasvansiirtotekniikalla.


Rasvansiirrolla rintojen kokoa voidaan kasvattaa jonkin verran, ei kuitenkaan yhtä paljon kuin implanteilla. Osa asiakkaista kokee, että rintojen suurentaminen omalla rasvalla on luonnollisempi vaihtoehto kuin implantit. Useimmiten myös leikkaukseen yhdistettävä rasvaimu herättää kiinnostusta: rasvaa poistuu ei-toivotuilta alueilta, ja sitä siirretään sinne, missä kaivataan täyteläisyyttä ja muotoa.

Se, kuinka paljon rasvansiirron avulla voidaan kasvattaa rinnan kokoa, on yksilöllistä. Biologiset tekijät - aineenvaihdunta, rasvaprosentti ja toipumisprosessi - vaikuttavat aina lopputulokseen. Jos toimenpide tehdään hyvin hoikalle, urheilua harrastavalle naiselle, plastiikkakirurgilla on varsin vähän materiaalia (siirrettävää rasvaa) käytössään. Lisäksi on muistettava, että rasvaa poistuu jokaisen rasvansiirtoleikkauksen jälkeen jonkin verran. Lopputulos ei ole täysin ennustettavissa: siirretystä rasvasta pysyy paikoillaan 20 - 70 prosenttia. Toimenpide joudutaan usein tekemään kaksi tai kolme kertaa, jotta lopputulos olisi pysyvä ja mieleinen.

Kääntöpuolena on se, että rasvansiirron lopputulos on erittäin luonnollinen. Rinnat pysyvät leikkauksen jälkeen erittäin pehmeinä, koska suurennus on tehty ihmisen omalla rasvalla. Toimenpiteessä käyminen ei paljastu ulkopuolisille, ellei asiakas tahdo asiaa itse paljastaa. Myös arvet ovat pienemmät kuin implanttileikkauksen jälkeen. 

Parhaiten rasvansiirto sopii naisille, joille riittää maltillinen rintojen suureneminen. 


TIETOA TOIMENPITEESTÄ

 

Cityklinikalla rasvansiirtoja tehdään sekä paikallispuudutuksessa että yleisanestesiassa eli nukutuksessa. Plastiikkakirurgi Riikka Veltheim tekee rintojen rasvansiirrot lähes poikkeuksetta yleisanestesiassa. Kotiutuminen tapahtuu leikkauspäivänä, mutta kotiutuva rasvansiirtoasiakas tarvitsee itselleen saamiensa lääkkeiden takia saattajan.  Toimenpide etenee pääpiirteittään seuraavasti.

1. Nukutus

Ennen nukutusta asiakkaan on noudatettava tarkoin saamiansa ohjeita. Paasto-ohjeiden noudattaminen on äärimmäisen tärkeää. Nukutusta ei tarvitse pelätä.

2. Rasvan kerääminen

Ennen kuin rasvaa voidaan siirtää, sitä on kerättävä. Rasvansiirto onkin kuin veistoksen muotoilua: joistakin kohdista rasvaa imetään pois, ja toisiin kohtiin rasvaa lisätään.

Rintoja suurennettaessa rasvaa imetään esimerkiksi vatsan tai reisien alueelta. Jo toimenpiteen ensimmäinen vaihe, rasvaimu, muokkaa siluettia aiempaa viehättävämmäksi. On kuitenkin muistettava, ettei rasvansiirto ole ensisijaisesti rasvaimua vastaava toimenpide. Rasvaa imetään vain sen verran kuin sitä rintojen suurennuksessa tarvitaan. Jos asiakas toivoo perusteellista rasvanpoistoa, siitä täytyy neuvotella plastiikkakirurgin kanssa erikseen, koska silloin toimenpiteen laajuus on huomattavasti suurempi kuin pelkässä rintojen suurentamisessa.

3. Rasvan prosessoiminen

Rasvaimun jälkeen rasva prosessoidaan ja puhdistetaan suljetussa järjestelmässä. Imetystä rasvasta rintoihin injisoidaan vain hyvälaatuisin osa. Jotta hyvälaatuista rasvaa saataisiin mahdollisimman paljon, rasvaa imetään hieman enemmän kuin sitä lopulta käytetään.

4. Rasvan injisoiminen rintoihin

Rasvaimun ja rasvan prosessoinnin jälkeen puhdistettu rasva siirretään rintoihin erityisiä kanyylejä käyttäen. Jotta lopputulos olisi mahdollisimman esteettinen ja pysyvä, puhdistettu rasva injisoidaan rintojen eri osiin ja eri syvyyksiin. Oikeanlainen ruiskutustekniikka on tärkeä, jotta lopputulos olisi luonnollinen, symmetrinen ja tasainen.

Toimenpide on melko nopea. Suuntaa antavat tulokset asiakas näkee heti herättyään. Leikkausta seuraavina viikkoina osa siirretystä rasvasta asettuu paikoilleen. Osa rasvasta poistuu. Yleensä harjoitetaan ns. ylitäyttöä, jolloin rinnat näyttävät alkuun suunniteltua suuremmilta. Ylimääräisen rasvan poistuttua tulos on erinäköinen kuin heti toimenpiteen jälkeen.


Toipuminen

Rasvansiirrosta toivutaan nopeammin kuin implantoinnista. Toimistotyöhön voi palata parin päivän päästä, fyysiseen työhön 5 - 7 vuorokauden kuluttua leikkauksesta. Kontrollikäynti on viikon kuluttua leikkauksesta. Urheiluharrasteet voi aloittaa kahden tai kolmen viikon päästä, kun suurin turvotus on laskenut. 

Lopullista tulosta arvioidaan vasta plastiikkakirurgin loppukontrollissa, noin puolen vuoden kuluttua leikkauksesta.


Miten alkuun?

Jos rintojen suurentaminen kiinnostaa, voit ottaa yhteyttä meihin. Esteettinen lääkäri tai sairaanhoitaja konsultoi sinua maksutta, eikä konsultaatio sido sinua mihinkään. 

Halutessasi voit varata ajan myös plastiikkakirurgi Riikka Veltheimin konsultaatioon. 

Ajanvaraus tapahtuu puhelimitse, 0201 777 288. 

Plastiikkakirurgiimme voit olla yhteydessä myös sähköpostitse. 

Lähetä Riikka Veltheimille sähköpostia:

riikka.veltheim(at)cityklinikka.fi